ANALIZY I KOMENTARZE

Tutaj znajdziesz omówienie wybranych przeze mnie interpretacji podatkowych, orzeczeń sądów powszechnych, sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego oraz innych sądów i trybunałów, które – jak uważam – mogą Ciebie zainteresować lub zainsporować do podjęcia działań prawnych i powierzenia mi sprawy do prowadzenia. 

Umowa o kredyt CHF w całości nieważna?

Umowa o kredyt CHF w całości nieważna?

Kiedy umowa o kredyt CHF może być uznana za nieważną w całości Jeżeli postanowienia umowy kredytu zostały tak sformułowane, że kredytobiorca nie będzie na jej podstawie zobowiązany do spłaty na rzecz banku nominalnej wartości kredytu, a kwoty wyższej, to taka umowa...

Klauzula indeksacyjna w umowie o kredyt CHF jednak nieważna

Klauzula indeksacyjna w umowie o kredyt CHF jednak nieważna

Klauzula indeksacyjna w umowie o kredyt CHF jednak nieważna Takiego zdania jest Sąd Okręgowy w Krakowie. Pogląd ten wyraził w wyroku z dnia 12 grudnia 2017 r., I C 316/15. Uzasadnienie wyroku jest wprost imponujące. Wyrok nie jest jednak prawomocny, co oznacza, że...