ANALIZY I KOMENTARZE

Tutaj znajdziesz omówienie wybranych przeze mnie interpretacji podatkowych, orzeczeń sądów powszechnych, sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego oraz innych sądów i trybunałów, które – jak uważam – mogą Ciebie zainteresować lub zainsporować do podjęcia działań prawnych i powierzenia mi sprawy do prowadzenia.