Postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2018 r. Marszałek Sejmu RP przyjął zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP” w sprawie zmiany ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Projekt zmiany ustawy w dniu 11 lipca 2018 r. wpłynął do Sejmu RP (DRUK nr 2796).

W dniu 28 sierpnia 2018 r. projekt skierowano do pierwszego czytania. Projekt przewiduje:

  • likwidację obowiązkowych szczepień ochronnych,
  • zmianę organu uprawnionego do ustalania Programu Szczepień Ochronnych,
  • uprawnienie dla osoby szczepionej lub jej opiekuna prawnego do bezpośredniego zgłaszania inspekcji sanitarnej niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP),
  • wpisywanie NOP do rejestru na podsatwie decyzji administracyjnej,
  • doprecyzwanie prawa do informacji o szczepieniach ochronnych oraz
  • doprecyzowania obowiązków lekarza w trakcie badania kwalifikacyjnego poprzedzającego wykonanie szczepienia.

Jeżeli jesteś zainteresowany poszerzeniem wiedzy na temat obowiązkowych szczepień ochronnych, prawa pacjenta do wyrażenia zgody na badanie kwalifikacyjne lub szczepienie, prawa pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu co do orzeczenia lekarza o braku przeciwskazań do przeprowadzenia szczepienia, zachęcam do lektury wpisu mojego autorstwa na Blogu o Zakażeniach SzpitalnychSzczepienia ochronne a prawa pacjenta – czy szczepienia ochronne godzą w wolność i nietykalność osobistą?

Procedowaną zmianę prawa w zakresie obowiązkowych szczepień ochronnych negatywnie oceniła Naczelna Rada Lekarska (NRL) w Stanowisku nr 6/18/VIII z dnia 31 sierpnia 2018 r. NRL oceniło projekt jako „groźny dla bezpieczeństwa zdrowotnego”. Jej zdaniem wprowadzenie postulowanych zmian „skutkować będzie wzrostem zachorowań na choroby zakaźne i w dalszej perspektywie może prowadzić do epidemii.”.

Mam wrażenie, że wokół proponowanej zmiany będzie dużo emocji. Pierwsze czytanie projektu zmiany ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi prawdopdoobnie będzie miało miejsce we wrześniu 2018 r. Będę obserował uważnie losy tego projektu. Mam nadzieję na merytoryczną debatę w temacie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Dziękuję Wam za uwagę.

Maciej Nowakowski, radca prawny i doradca podatkowy