We wpisie nr 3 na Blogu omawiam wezwanie do zapłaty (Praktyczna strona dochodzenia roszczeń za szkody wyrządzone zakażeniem. Część I. – Wezwanie szpitala do zapłaty).

Czym jest wezwanie do zapłaty? Jaką ma mieć treść? O tym wszystkim przeczytasz w moim wpisie na Blogu.

Jeśli nie masz czasu na przeczytanie całego wpisu, to powiem Tobie w skrócie, że wezwanie do zapłaty jest pismem nieformalnym. Prawo nie stawia mu szczególnych wymagań. Nie oznacza to jednak, że powinno być sporządzone zupełnie dowolnie. Wręcz przeciwnie – powinno być sporządzone bardzo precyzyjnie.

Z wezwania do zapłaty ma wynikać, jakiej kwoty się domagasz (np. 100.000 zł), w jakim terminie (np. 7 dni), z jakiego tytułu (zadośćuczynienie, odszkodowanie, renta i inne), na jakiej podstawie faktycznej (błąd medyczny, lekarski, w sztuce lekarskiej, zakażenie szpitalne, naruszenie praw pacjenta, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, zdarzenie medyczne). Z wezwaniem do zapłaty nie należy się nadmiernie spieszyć, z tym że nie można z nim zbyt długo zwlekać. Wezwanie do zapłaty w sprawach o odszkodowanie (zadośćuczynienie) wyznacza termin do spełnienia przez szpital świadczenia (tj. zapłaty odszkodowania, zadośćuczynienia).

Gdy szpital odmówi zapłaty, a Twoje roszczenie zostanie następnie przez sąd uznane za zasadne – od następnego dnia po dniu upływu terminu do zapłaty szpital zapłaci Tobie odsetki za opoźnienie (co do zasady).

O czym musisz pamiętać – wezwanie do zapłaty nie przerywa biegu terminu przedawnienia roszczenia. Przedawnienie praktycznie uniemożliwia skuteczne dochodzenie zapłaty od szpitala lub innej placówki medycznej.

Dziękuję za poświecony mi czas i uwagę!

Radca prawny i doradca podatkowy Maciej Nowakowski